نام بخش: قلب

تعداد تخت: 35تخت

تعداد متخصص : 8 متخصص

تعداد پرستاران شاغل: 42 نفر

تعداد نیروهای خدماتی : 20 نفر

تعداد منشی:3 نفر

تجهیزات : مانیتوریگ مرکزی-مانیتور سیار-الکتروشوک-سرنگ پمپ-دستگاه نوار قلب-ساکشن پرتابل-دستگاه اکوکاردیوگرافی-هولتر مانیتورینگ-پمپ انفوزیون

خدمات قابل ارائه : بخش قلب با انجام اقدامات درمانی بیماران قلبی-انجام تست ورزش-مراقبت های مورد نیاز انجام آنژیوگرافی و مراقبت های قبل و بعد ازآن-انجام آنژیوپلاستی و مراقبت های قبل و بعد از آن-انجام اقدامات پرستاری بیماران قلب باز-مراقبت از بیماران سکته های قلبی-چک علائم حیاتی بیماران و کنترل و اندازه گیری فشار خون و همچنین دارا بودن واحد اکو و بخش پس p.st ccu و با دارا بودن تجهیزات بروز و پرسنل مجرب در راستای ارائه خد مات به بیماران ارائه خدمات می نمایید.