نام بخش: اتاق های عمل

تعداد تخت: 4 اتاق عمل (2 اتاق عمل قلب -1 اتاق عمل گوش و حلق و بینی- 1اتاق عمل چشم)

تعداد متخصص : 15 نفر

تعداد پرستاران شاغل: 23 نفر

تعداد نیروهای خدماتی : 10 نفر

تعداد منشی: 1نفر

تجهیزات : دستگاه بیهوشی-تخت اتاق عمل دستگاه فیکو-میکروسکوپ مانیتوریگ پرتابل-کوتر-ساکشن پرتابل ونتیلاتور

خدمات قابل ارائه : اتاق های عمل بیمارستان با دارا بودن 5 اتاق مجزا در دو سالن و با دستگاه های بروز و پیشرفته و

همچنین با داشتن اتاق مشاوره قبل از اعمال جراحی و اتاق های ریکاوری مجزا و با انجام اعمال جراحی متععد از جمله:

اعمال جراحی چشم گوش و حلق و بینی اعمال جراحی قلب اعمل جراحی چشم بزرگسالان و اطفال و پیوند

قرنیه-جراحی گوش و حلق و بینی بزرگسالان و اطفال جراحی قلب بزرگسالان و اطفال ارائه خدمت می نمایید.