نکات آموزشی به کودک بیمار مبتلا به پنومونی

 

پنومونی :

التهاب بافت ریه می باشد که در دوره ی شیرخوارگی و اوایل کودکی رخ می دهد

آنچه والدین باید بدانند :

-تغذیه مناسب کودک با شیر مادر

-از مصرف سیگار در منزل باید خودداری شود.

-اجتناب از قرار دادن کودک در محیط های خیلی شلوغ و محیط های خیلی گرم و سرد

-کودک باید به اندازه ی کافی استراحت کند .

-با باز نگه داشتن پنجره هوای اتاق را تازه نگه دارید اما نباید کودک دربرار باد مستقیم باشد.

-مرطوب نگه داشتن هوای اتاق تا شدت سرفه کمتر و نفس کشیدن راحتتر باشد.

-بینی کودک به خصوص قبل از تغذیه و یا هنگام خواب تمیز شود.

-قرار دادن کودک در حالت نیمه نشسته و تغییر وضعیت هر 2-3 ساعت.

-کاهش درجه ی حرارت در صورا تب بالا با کم کردن لباس ها و پاشویه صحیح

توجه:

در صورت تنفس های تند و همراه صدا و خس خس ،خوب شیر نخوردن ،بی حالی و خواب آلودگی ،تب شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.