اورژانس

 

 

نام بخش: اورژانس                                                              

تعداد تخت: 8 تخت تحت نظر اطفال-8تخت تحت نظر بزرگسالان-

تعداد متخصص : تمام متخصصین و فوق تخصص بیمارستان

تعداد پرستاران شاغل: 40 نفر

تعداد نیروهای خدماتی : 10 نفر

تعداد منشی:1نفر

تجهیزات : دستگاه نوار قلب مانیتورینگ سنترال-پالس اکسیمتری-نبولایزر-ساکشن و اکسیژن پرتابل- دستگاه تهویه

مکانیکی  پرتابل و ثابت-تخت احیای اطفال-ونتیلاتور-

خدمات قابل ارائه : اورژانس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه  با دارا بودن اتاق های عمل سرپایی ،بخش تزریقات و اتاق احیاء و با حضور کلیه پزشکان متخصص و فوق تخصص  و همچنین ارزیابی سریع اولیه در واحد تریاز انجام اقدامات احیا پیشرفته در صورت نیاز انجام کلیه اقدامات درخواستی متخصصین و انتقال بیماران به بخش های بستری،انجام مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آن،گرفتن نوار قلب،اندازه گیری فشار خون و قند خون بیماران،انجام خونگیری،کنترل درد با مخدر ها با دستور پزشک، اکسیژن تراپی و پالس اکسیمتری از جمله اقداماتی است که در این بخش به بیماران نیازمند درمان ارائه می گردد.

 


دسترسی سریع