دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En

دبیر کارگروه:

دکتر مهدی ربیعی

عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتری تخصصی مدیریت برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

شماره تماس: 44018455-051

پست الکترونیکی: Rabieim2020@gmail.com

 


 

کارشناس کارگروه:

حمید صادقی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 44018491-051

پست الکترونیکی: hamid.sad68@gmail.com