جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

چشم انداز و اهداف

 

اهداف :

هدف كلی:

 توسعه و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با بهره گیری از روشهای جدید آموزش و نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه

اهداف تخصصی:  

نیازسنجی آموزشی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر عناصر مرتبط

برگزاري دوره، جلسات وکارگاههاي آموزشی  براي دانشجويان و اساتید با توجه به نیاز سنجی

گسترش هدف مند دوره هاي توانمندسازي آموزشي در دو سطح سازماني و فردي

تدوين برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف ( curriculum design)، تدوين برنامه هاي دوره اي( course planning) و طرح درس (lesson planning ) با همکاري گروه هاي آموزشي

ساماندهي توسعه ي برنامه هاي آموزشي جديد و بازنگري برنامه هاي آموزشي در حال اجرا

گسترش برنامه ريزي درون زاد توسعه آموزش در سطح دانشكده ها و گروه هاي آموزشي

ارزشیابی مستمر اساتید، نحوه تدریس ، برنامه ها، سوالات امتحانی و گروههای آموزشی

به كارگيري وتوسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه و توسعه آموزشهاي الكترونيكي

تهیه محتوای علمی علوم پزشکی بر اساس تکنولوژی های جدید آموزشی

برقراری تعامل با دانشگاههای هم قطب در راستای انجام وظایف آموزشی

گسترش تعاملات بين المللي و منطقه اي مركز و تبديل آن به مركز مشاور مراكز آموزش عالي علوم پزشكي در سطح منطقه

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و فناور محور

ارتقاي كمي و كيفي نشر فعاليت هاي نوآورانه آموزشي

 بازنگري برنامه هاي درسي داير با توجه به رويكرد برنامه ريزي مبتني بر توانمندي

 طراحي و ارائه ي برنامه ي درسي پس از انجام گام نيازسنجي، براي كنترل توسعه ي كمي برنامه هاي درسي

شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان

آماده سازی دانشجویان برای شرکت در المپیاد کشوری دانشجویان علوم پزشکی هر ساله

 

ارائه ي راهكار براي بهبود، تسهيل و تسريع روند ارسال، بررسي و تصويب طرح هاي توسعه اي

حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در جهت برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی

همکاری با سایر بخش هاي دانشگاه و فراهم نمودن تسهیلات جهت رفع نیازهای آموزشی بخش سلامت و درمان

تقویت، تجهیز و نظارت بر مرکز مهارتهای بالینی(Skill lab Clinical)

نهادينه سازي آموزش و سياست گذاري آموزشي مبتني بر بهترين شواهد در دانشگاه

تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضا هیئت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز