دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
En

 

معرفی برنامه جامع تعالی

آموزش عالی در نظام سلامت رکن اساسی در پیشرفت همه جانبه کشور و یکی از مهمترین ارکان اجتماعی است که مسئولیت تربیت و تأمین منابع انسانی کارآمد و متعهد بخش سلامت را بر عهده دارد.
نظام‌های آموزش عالی سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و گسترش عدالت بر عهده دارند.
اطمینان از وجود عدالت و کیفیت مطلوب عملکرد نظام آموزش عالی به منظور بهره برداری موثر از منابع انسانی، مالی و فیزیکی و جلوگیری از اتلاف منابع در دنیای آینده؛ ضرورتی انکارناپذیر است. آموزش عالی حوزه سلامت، ماموریتی خطیر و بی بدیل در جهت شناخت نیازهای ملی و منطقه‌ای بر عهده دارد.
تعالی در این حوزه، نیازمند تغییر در دیدگاه نظام آموزشی، توجه به آینده آموزش، عزم بر اجرای سیاستها و اهداف آموزشی با توانمندسازی و فراهم نمودن ملزومات آموزش عادلانه، یکپارچه و کاربردی در جهت رفع نیازهای جامعه است.
اهداف کلان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ گسترش عدالت، حکمرانی پاسخگو، تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد در راستای گره گشایی مشکلات حوزه سلامت، بازنگری و ارائه برنامه‌های آموزشی نوین با رویکرد کارآفرینی، پاسخگویی اجتماعی، سلامت معنوی و همگرائی، نیل به مرجعیت علمی و سرآمدی در منطقه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای نشاط و خلاقیت در محیط‌های دانشگاهی را شامل می‌شود.
به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی موثر در جهت نیل به اهداف کلان وزارت بهداشت، «برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی» تدوین شده است. گسترش و ترویج تفکر تعالی و بهره وری، ضمن شناسایی و ریشه یابی زمینه‌هایی که پیشرفت قابل قبول حاصل نشده به اجرایی کردن برنامه‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمک شایانی می‌کند.
با توجه به تدوین و اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزشی، برنامه حاضر در راستای برنامه وزارت بهداشت تدوین شده است.