دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان حشمتیه

دکتر هومن طهرانی

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان حشمتیه

سرکار خانم زارعی

051-44011044