دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣
En

 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

 

دکتر مهدی ربیعی


دکترای تخصصی برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی


Rabieim2020@gmail.com

 

 

 

آدرس: 

سبزوار- بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشكي، بلوک C، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
تلفن:  44018455 051