دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
En


تاریخچه و معرفی مرکز

مراكز توسعه آموزش در دانشگاه ها به عنوان نهاد مسئول ارتقاء كيفيت آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص جامعه محسوب مي شوند. دانشگاههاي علوم پزشكي از جمله مراكزي بودند كه در سالهاي نخستين تشكيل این مراکز (EDC) با راه اندازي مراكز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشكي (Medical Education Development Center ) فعاليت خود را بطور جدي آغاز نمودند. دامنه فعاليت مراکز فوق از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بيمارستان ها گسترش يافته است. اين مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسيدن به اهدافشان در زمينه تربيـت نيروی انسانی در گروه پزشکی، خدمات متنوعی را ارائه می دهند

مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به عنوان يکی از مديريت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، در سال ۱۳۷8 شروع به کار کرد و به دلیل نقش حساسي که در ارتقاي کيفي سطح آموزش و يادگيري بر عهده دارد در حال حاضر به عنوان يکي از واحدهاي اصلی و فعال در حوزه معاونت آموزش مطرح می باشد.  هدف مرکز توسعه، بهبود و ارتقای كيفيت آموزش هاي تئوري و عملي حوزه علوم پزشکی است.

 معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

ارائه خدمات در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 1378 آغاز گردید. مرکز مطالعات و توسعه آموزش به دلیل نقش حساسي که در ارتقاي کيفي سطح آموزش و يادگيري بر عهده دارد، يکي از واحدهاي اصلي در حوزه معاونت آموزش مي باشداین مرکز در زمینه های مختلفی همچون برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، تدوین و بازنگری در طرح دوره، طرح درس و محتوای دروس، ارزشیابی ،انجام طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و هدایت و برنامه ریزی امور مربوط به استعدادهای درخشان فعاليت مي نمايد و اقدامات موثر و مفيدي را در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش به انجام رسانده است. خلاصه اي از وظایف این مرکز را مي توان بشرح زير برشمرد.

 

  وظایف مرکز


·         نیازسنجی آموزشی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر عناصر مرتبط
·         برگزاري دوره، جلسات وکارگاههاي آموزشی  براي دانشجويان و اساتید با توجه به نیاز سنجی
·         ارزشیابی مستمر اساتید، برنامه ها، سوالات امتحانی و گروههای آموزشی
·         شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان
·         برقراری تعامل با دانشگاههای هم قطب در راستای انجام وظایف آموزشی
·         حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در جهت برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی
·         تقویت، تجهیز و نظارت بر مرکز مهارتهای بالینی (Skill lab Clinical)
·         تدوين برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف ( curriculum design)، تدوين برنامه هاي دوره اي( course planning) و طرح درس (lesson planning ) با همکاري گروه هاي آموزشي
·         به كارگيري و توسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه و توسعه آموزشهاي الكترونيكي و مجازی
·         پیگیری تدوين منابع و الگوهای ارزشیابی مثل  log book و port folio
·         تهیه محتوای علمی علوم پزشکی بر اساس تکنولوژی های جدید آموزشی
·         آماده سازی دانشجویان برای شرکت در المپیاد کشوری دانشجویان علوم پزشکی هر ساله