دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

تاریخچه و معرفی مرکز:

مراكز توسعه آموزش در دانشگاه ها به عنوان نهاد مسئول ارتقاء كيفيت آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص جامعه محسوب مي شوند . دانشگاههاي علوم پزشكي از جمله مراكزي بودند كه در سالهاي نخستين تشكيل این مراکز (EDC) با راه اندازي مراكز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشكي (Medical Education Development Center ) فعاليت خود را بطور جدي آغاز نمودند . دامنه فعاليت مراکز فوق از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بيمارستان ها گسترش يافته است. اين مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسيدن به اهدافشان در زمينه تربيـت نيروی انسانی در گروه پزشکی، خدمات متنوعی را ارائه می دهند

مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به عنوان يکی از مديريت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، در سال ۱۳۷8 شروع به کار کرد و به دلیل نقش حساسي که در ارتقاي کيفي سطح آموزش و يادگيري بر عهده دارد در حال حاضر به عنوان يکي از واحدهاي اصلی و فعال در حوزه معاونت آموزش مطرح می باشد.  هدف مرکز توسعه، بهبود و ارتقای كيفيت آموزش هاي تئوري و عملي حوزه علوم پزشکی است.