• 28 آبان 1398
  • 2314

آغاز ثبت نام شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي

ثبت نام شانزدهمین فراخوان جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد.

 آغاز ثبت نام شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي

ثبت نام شانزدهمین فراخوان جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد.

به اطلاع مي رساند،هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري مي‌باشد.

 فرم ثبت نام شانزدهمین دوره فراخوان جذب از 23 آبان سال جاری به مدت یک ماه فعال می‌باشد

شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                       

د) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و) انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته‌هاي باليني و دانشنامه دكتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه

2 - حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال است.

تبصره1: مستخدميني كه داراي مدرك دكتراي تخصصي پي اچ دي، بورد تخصصي و فوق تخصصي هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي شركت نمايند. در موارد استثنایی علیرغم باقی مانده کمتر از 15 سال از سنوات خدمت چنانچه هیئت ممیزه دانشگاه/مرکزی ضرورت به کارگیری درکادر هیات علمی را تایید نمایند، می‌توانند در فرایند جذب قرار گیرند. در هر صورت تایید نهایی به عهده هیئت مرکزی جذب می‌باشد و درصورت عدم تایید هیئت مرکزی به ادعای متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند 2 شرایط اختصاصی خواهد بود.

تبصره2: مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد نمی‌توانند در فراخوان شرکت نمایند.

3- شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا فوق تخصص و يا فلوشيپ پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد.

4 - شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تاييد تحصيلي، در آزمون فراخوان دانشگاهها بلامانع است. شركت در فراخوان (متعهدين خدمت كه تعهدات را در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي مي‌گذرانند در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود).

تبصره 4-1) دانش آموختگان مقاطع صرفاً دکترای تخصصی (Ph.D) و کارشناس ارشد جهت شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در دانشگاهها ندارند.

تبصره 4-2) متقاضيان كارشناس ارشد و Ph.D كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند. و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد می‌توانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند.

تبصره4-3) شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت (24 ماه) ميسر مي‌باشد. بديهي است جذب نهايي و پيماني شدن افراد مذكور پس از اتمام تعهد و انجام فرايند صدور كارت پايان خدمت خواهد بود.

تبصره 4 -4) متخصصين متعهد خدمت درماني صرفاً در صورت داشتن موافقت كميسيون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و در صورت موافقت كتبي دانشگاه محل تعهد در فراخوان ساير دانشگاهها نیز می‌توانند شركت نمايند. لازم به ذكر است چنانچه كمتر از 6 ماه به پايان تعهدات درماني متقاضيان باقي مانده باشد شركت آنان در فراخوان عليرغم نداشتن موافقت كميسيون مشترك آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بلامانع مي‌باشد.

تبصره 4 -5) متخصصین متعهد خدمت درمانی که از سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمها جهت پذیرش در دوره تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع می‌توانند در فراخوان شرکت نمایند.

تبصره 4 -6) متخصصين داراي دانشنامه تخصصي دندانپزشكي كه بصورت درماني يا هيات علمي در دانشگاه تعهد مي‌گذرانند مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شركت نمايند. و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد می‌توانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند.

تبصره 4 -7) دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند صرفاً مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمايند.

اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمایند. و همچنین تنها در صورت باقي ماندن حداكثر 6 ماه به پایان تعهدات (فوق تخصص) و با موافقت كتبي دانشگاه محل خدمت/محل تعهد می‌توانند در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند.

5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارك مشابه ممنوع مي‌باشد .

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه مي بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند.

7-  ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل 6 سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکترای مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت می‌باشند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند در اولویت استخدام قرار دارند.

8متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

9- اعضاي هيات علمي شاغل به صورت رسمي و پيماني در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نمی‌توانند در فراخوان شرکت نمایند

10- متقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت نمايند.

11- متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين‌تر را ندارند.

تبصره: در مواردی که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم‌گیری در مورد بررسی پرونده‌ها با مدرک تخصصی (درصورت عدم مراجعه متقاضی با مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیئت مرکزی جذب خواهد بود.

-  دانش‌آموختگان رشته‌هاي مامايي، بهداشت باروري و كليه گرايش‌هاي پرستاري تنها به صورت باليني جذب دانشگاههاي علوم پزشكي خواهند شد.

 دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا - طب ورزشي - طب كار - پزشكي اجتماعي و طب سالمندي پس از فراغت از تحصيل مي‌توانند در فراخوان شركت نمايند.

- دانش آموختگان رشته پزشكي قانوني به شرط  ارايه عدم نياز سازمان پزشكي قانوني مي‌توانند در فراخوان شركت نمايند.

چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ايران- شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد - كرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: از بین اولویتهای انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیئت مرکزی جذب تائید کرده است و متقاضی مکلف است در اولین محلی که هیئت مرکزی جذب تائید می‌نماید به خدمت مشغول شود.

 تذكرات بسيار مهم

 استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:

1- منوط به موافقت سازمان اداري استخدامي كشور با اعطاي مجوز جهت جذب خواهد بود

2- منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

3-   استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار  به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد.

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

{news-gallery}
نظرات کاربران
این خبر فاقد نظر می باشد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
{news-gallery}