دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

ریاست دانشگاه

 

مدیریت های حوزه ریاست

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

روابط عمومی

حراست

هسته گزینش

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دفتر حقوقی

تخلفات اداری

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مدیریت فرهنگی

مدیریت دانشجویی

 

معاونت تحقیقات و فناوری

مدیریت پژوهش

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی

 

معاونت آموزشی

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیریت آموزش مداوم پزشکی و پیراپزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز امور هیأت علمی

دانشکده ها

دانشکده پزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده بهداشت

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پرستاری جوین

 

معاونت غذا و دارو

مدیریت دارو و مخدر

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

معاونت بهداشتی

معاونت اجرایی

معاونت فنی

گروه گسترش و توسعه شبکه

واحد سلامت خانواده و جمعیت

گروه بیماری ها

واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت حرفه ای

شبکه ها

شبکه بهداشت و درمان جغتای

شبکه بهداشت و درمان جوین

شبکه بهداشت و درمان خوشاب

شبکه بهداشت و درمان داورزن

شبکه بهداشت و درمان ششتمد

 

معاونت درمان

مدیریت نظارت بر درمان

مدیریت پرستاری

کلینیک ویژه

مرکز حوادث و فوریت های پزشکی

بیمارستان ها

بیمارستان حشمتیه

بیمارستان محمد واسعی

بیمارستان شهیدان مبینی

بیمارستان امداد شهید بهشتی

بیمارستان ولی عصر جغتای

بیمارستان قمر بنی هاشم جوین

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدیریت منابع انسانی

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

مدیریت امور مالی

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

.