سامانه آزمون الکترونیکی
برای ایجاد یک آزمون الکترونیکی موارد ذیل را رعایت و اطلاعات و فایلهای خواسته شده را از طریق اتوماسیون اداری ارسال فرمایید.
1. بازه زمانی برگزاری آزمون
2. نمره قبولی
3. تعداد نهایی سوالات (ممکن است تعداد سوالات کمتر و به صورت رندوم از کل سوالات ارسالی باشد.) و مدت زمان پاسخگویی به آنها
4. آیا آزمون اختصاصی است یا عمومی (در صورتیکه خصوصی است لیست مشخصات افراد مجاز به شرکت همراه با کدملی در قالب اکسل ارسال گردد).
5. سوالات آزمون در قالب فایل اکسل پیوست ارسال گردد.(در فایل اکسل به هیچ وجه ردیف اول تغییر داده نشود متن سوال و پاسخها زیر ستون مربوطه درج شود در متن سوال و پاسخها، شماره سوال و شماره پاسخ (الف، ب، ... یا 1، 2، 3 ,...) درج نگردد.

نشانی سامانه آزمون الکترونیکی http://etest.medsab.ac.ir

دانلود : فایل قالب سوالات آزمون الکترونیکی ( حجم فایل 26 KB )