به سایت مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی برادران شهید مبینی خوش آمدید

جهت دانلود فرمت پوستر مقاله کلیک نمایید.

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir