دسترسی سریع
پنج شنبه ١٤ مرداد ١٤٠٠

 

 

 

جناب آقای میرزابیگی

معاون محترم پرستاری

 

 

سلام علیکم

 

با عنایت به برگزاری جلسات بازنگری  تشکیلات دانشگاه‌ها و نهایی شدن نوع و تعداد متغیرهای لازم برای تعیین حجم فعالیت‌های ستادی پرستاری و با توجه به برگزاری جلسات هیات امناء و  بند 13 دستورجلسه مشترک این هیات در خصوص تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی ستاد دانشگاه‌ و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه‌ها در دو سطح مدیریت و اداره طراحی شده است.

الف: دانشگاه‌هایی که حجم فعالیت‌ آنها به میزانی است که دارای سطح سازمانی مدیریت هستند به شرح زیر می‌باشد:

دانشگاه‌های تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان، ارومیه

ب: سایر دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که در گروه الف قرار ندارند، دارای سطح سازمانی اداره می‌باشند.

ج: در نمودار سازماني دانشگاه و دانشكده‌هاي علوم پزشكي واحد سازماني پرستاري از معاونت درمان منتزع، به طور مستقيم در زير مجموعه حوزه رياست قرارگرفته است.

شایان ذکر است، براساس آیین نامه مصوب مرداد ماه 1390 هیات امنا، هر واحد سازمانی که میزان فعالیت ستادی مورد نیاز آن براساس کارسنجی به 5 نفر نیروی تمام وقت وابسته باشد، به عنوان اداره تعریف شده و برای ایجاد سطح مدیریت حجم فعالیت مورد انتظار حداکثر 4 اداره(20 پست) می‌تواند تعریف شود. در بازنگری انجام شده، به جهت فراهم ساختن فضای حمایتی اجرای طرح تحول در نظام سلامت و برای نظارت بر بیمارستان‌ها و سایر واحدهای درمانی، در بخش تشکیلات پرستاری با تساهل برخورد شده است.

 دکتر ایرج حریرچی

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی