• اولین رویداد تخصصی استارت آپی با موضوع مراقبت و سالمندی

  • برگزاری جلسه توجیهی با داشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری سالمندی

  • حمایت از طرح ها و پایان نامه ها
    حمایت از طرح ها و پایان نامه ها

  • روز شمار سالمندی
    روز شمار سالمندی

  • جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان
    جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان