پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
عنوان
عنوان

اهداف اختصاصی

به‌منظور پیشرفت در مسیر برنامه‌های بلند مدت کشور و همینطور راهبرد کشور به منظور برتری تا انتهای برنامه‌های توسعه جاری در منطقه، اهداف اختصاصی این مرکز مشخص شدند؛

 • كسب جايگاه مناسب در عرصه ملي و منطقه اي در حوزه هاي تخصصي علوم و فماوری‌های نوین پزشکی
 •  انجام تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه فناوري های نوین پزشكي براساس احتياجات كشور و نيازهاي جامعه پزشكي
 •  فراهم كردن زير ساخت‌های سخت افزاري و نرم افزاري در جهت تولید فناوری های نوین پزشکی متناسب با برنامه های تدوین شده
 •  تلاش در جهت انتقال تکنولوژی به منظور بومی سازی فناوری های پزشکی
 •  تلاش در جهت توسعه همكاري‌هاي پژوهشي بين المللي در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان علمی و پژوهشی کشور
 •  ارتقای سطح دانش متخصصین در زمینه فناوری های نوین پزشکی
 •  ارتقاي كيفي پژوهش در حوزه فناوری های پزشکی
 •  انجام طرح های پژوهشي مرتبط با صنعت
 •  افزايش انتشارات(شامل مقالات و كتب)
 •  انتشار مجله علمي- پژوهشي فناوری های نوین پزشکی
 •  ارايه آموزش هاي تخصصي براساس درخواست سازمان هاي علمي يا اجرايي
 • ارایه آموزش هاي لازم جهت اعضاي هيات علمي و كاركنان مركز
عنوان
عنوان