دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
En


خـانـه حـیـوانـات

این آزمایشگاه دارای دو لانه حیوانات جهت تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی است. لانه حیوانات شماره یک دارای 3 اتاق با فضای50 متر­مربع جهت تکثیر و پرورش موش کوچک و رت و لانه حیوانات شماره دو با فضای 30 متر مربع جهت تکثیر و پرورش موش کوچک در نظر گرفته شده است. در حال حاضر کلیه تکثیر و پرورش در هر دو لانه حیوانات انجام می­گردد.