دسترسی سریع
شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢

راهنماي آزمون جذب بهورزی مورخ 1402/5/19 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  سبزوار

1 زمان و مكان برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه درج شده است (پيشنهاد مي نمايد روز قبل از آزمون محل را بطور كامل شناسائي نمائيد)

2 آزمون روز 5شنبه مورخ 1402/5/19 در يك مرحله راس ساعت 9 صبح برگزار ميگردد. درب سالنهاي آزمون 30 دقيقه قبل از برگزاري آزمون بسته مي شود، لذا راس ساعت 8:30 در محل حوزه حضور بهم رسانيد. در غير اينصورت از ورود به جلسه جلوگيري بعمل خواهد آمد.

3 از به همراه آورن هر گونه وسايل مانند كيف، تلفن همراه ، ماشين حساب و ساير وسايل خودداري شود.

4 پس از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، در صورت وجود مغايرت در مشخصات، با خودكار، صحيح آن را در پشت كارت يادداشت نموده و تحویل دهید تا مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد (در صورتيكه رشته شغلي و محل تقاضا اشتباه است فوراً به مراقب مربوطه مراجعه نمائيد).

5 جهت آزمون 2 عدد مداد مشكي نرم پررنگ، يك عدد مداد پاك كن ويك عدد مداد تراش همراه داشته باشيد.

نكاتي در مورد آزمون :

1-     زمان پاسخگوئي به 60 سئوال تخصصي 60 دقيقه مي باشد. آزمون مذکور سوال عمومی ندارد.

2-     در رابطه با سوالات تخصصی، به ازای هرسه  پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

3-     هر سئوال فقط يك پاسخ صحيح دارد اگر براي يك سئوال، دو محل پاسخ يك گزينه پر شده باشد، هر چند یكي از آنها صحيح باشد ، آن پاسخ به هر لحاظ غلط تلقي خواهد شد.

4-     پس از اطمينان از صحيح بودن پاسخ جواب را در پاسخ نامه به شكل صحيح وارد كنيد. نحوه پركردن صحيح پاسخ نامه به شكل ذيل مي باشد.


5 – پاسخنامه را با مداد مشكي نرم پررنگ بطور كامل پر كنيد(از درج علامت بر روي دفترچه سئوالات خودداري نمايئد زيرا منحصراً پاسخنامه ها تصحيح و ملاك عمل قرار خواهد گرفت)

6 – پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره كارت ورود به جلسه محل صندلي خود را پيدا كرده و بر روي صندلي خود استقرار يابيد و به وسيله سنجاق كارت ورود به جلسه را به سمت چپ سينه خود نصب نمائيد و شماره كارت خود را با شماره پاسخنامه و شماره صندلي خود مطابقت نمائيد.

7 – از نوشتن هر گونه جمله يا كلمه يا علامت بر روي پاسخنامه به جز پركردن خانه هاي پاسخنامه جداً خودداري نمايئد.

8 – كارت ورود به جلسه پس از تطبيق عكس با چهره شما توسط مسئول مربوطه جمع آوري مي گردد.

9- عدم رعايت مقررات جلسه و عدم تحويل پاسخنامه و دفترچه سئوالات و يا هرگونه دخل و تصرف در آن ضمن اينكه پيگرد قانوني خواهد داشت، موجب محروميت شما در آزمون خواهد شد.

10- داوطلب گرامی چنانچه اطلاعات ایثارگری و بومی بودن را در برگه درخواست شغل (فرم ثبت نام) اشتباه وارد نموده اید لازم است اطلاعات صحیح خود را درپشت کارت ورود به جلسه ثبت و امضاء نمائید.

11 – نتايج آزمون بر روي سايت دانشگاه به آدرس    www.medsab.ac.ir اعلام خواهد شد .

12- از آوردن وسایل اضافی به محل آزمون خودداری گردد، دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل آنها نخواهد داشت.

 

 

راهنمای آزمون را مطالعه نموده ام *