اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

 

مديريت بازرسی ،ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي ازمديريت هاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند .

اين مديريت در راستاي وظيفه نظارتي خود ، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود ، بصورت مستقيم به رؤيت رياست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند . تا با دريافت نظرات ارشادي ايشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد .

بر اساس قوانين موجود ارتباط مستقيمي با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی داشته و حسب مورد گزارشاتي را به منظور پيگيري اصلاح قوانين يا آئين نامه هاي ناقص يا مغاير با هم براي مراجع ذیربط ارسال مي كند .

اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر سال 1374 کار خود را به عنوان دفتر بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار با 2 نفر نیروی شاغل شروع کرد .

درحال حاضر اداره بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه زیر نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه در سه بخش شامل : 1- اداره ارزیابی عملکرد 2- اداره پاسخگویی به شکایات 3- اداره بازرسی، که با 5 نفر نیروی پاره وقت تخصصی از معاونت های مختلف دانشگاه با اولویت راهبرد ارزیابی عملکرد مدیران براساس توصیه ریاست محترم دانشگاه و اعلام مقام محترم عالی وزارت که ادارات بازرسی چشم های ناظر وزیر و رئیس دانشگاه بوده و امانتدار دولت در حوزه سلامت بوده و مشغول به ارائه خدمات می باشند که وظایف واحدهای تحت پوشش این اداره  به شرح ذیل می باشد :

وظایف واحد ارزیابی عملکرد :

  • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرددانشگاه و واحد های وابسته به آن
  •  اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد KPI

 

  • احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه
  •  همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
  •  بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری
  •  پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
  •  نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
  •  انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم
  •  انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرددانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد
  •  دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

وظایف واحد بازرسی :

·      مطابقت عمل و عملکرد گروههای هدف با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی، تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای شهرستانی برای سنجش میزان شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه .

·بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع .

·تهیه گزارشات دوره ای در فواصل زمانی مختلف برای اطلاع رییس محترم دانشگاه از عملکرد واحدهای تحت پوشش .

·تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده .

·کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست محترم دانشگاه .

·آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان  .

 

 

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات :

 

·  دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه

·  بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

·  بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

·  پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

·  جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع.

·  پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده و ارسال پاسخ به شاکیان .

 

 

 

 

   دانلود : امدیریت ارزیابی عملکرد.pdf           حجم فایل 2054 KB