دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

آقای مهدی الیاسی پور

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه همکف