دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

آقای مهدی الیاسی پور

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه همکف

     

خانم مریم دولت آبادی

کارشناس ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011093