يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
معرفی مدیر گروه

       

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا حکمت شعار

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای 

 

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir