پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 

»»» اطلاعیه: نحوه انتخاب واحد اینترنتی

 

**************************************************************************************

 

 


اطلاعیه 1: جهت ثبت نام در ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت تابستان 1400 -از تاریخ 20تا 31 خرداد ماه به آدرس  www.vums.ac.ir  مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه 2 : جهت ثبت نام در ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت تابستان 1400 -از تاریخ 26تیر ماه لغایت 29تیر به آدرس

https://v-education.mums.ac.ir/announcements-of-the-deputy/1830-news14000311 مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه 3:  جهت ثبت نام در ترم تابستان دانشگاه حکیم سبزواری جهت تابستان 1400 -از تاریخ 8خرداد ماه لغایت 15 تیر به آدرس

 http://www.hsu.ac.ir/amozesh مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه 4:جهت ثبت نام در ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت تابستان 1400 -از تاریخ 1تیر ماه لغایت 14تیر به آدرس

مراجعه نماییدhttp://eduv.hums.ac.ir  


 

 

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه