جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
فرم نظرسنجی آسیبهای اخلاقی
 فرم نظرسنجی آسیبهای اخلاقی

جهت اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه خواهشمند است نظرات خود را درباره ی مصادیق آسیب های اخلاقی آموزشی و بالینی مرقوم فرمایید.

قابل ذکر است جهت رعایت اصول اخلاقی از افشای نام افراد  خودداری میشود.

مصادیق آسیب های اخلاقی از قبیل :

افشای اسرار بیماران

عدم رعایت عدالت

عدم رعایت اختیار بیمار( اتونومی بیمار)

خطاهای پزشکی

خطاهای پرستاری

عدم رعایت مقررات

نحوه بیان خبر ناگوار

حقوق بیمار محتضر

رعایت حریم شخصی بیمار

آموزش صحیح اصول مراقبت

نحوه آموزش اصول اخلاق حرفه ای در بالین

مشکلات اخلاق حرفه ای در محیط آموزشی:

و ...

 نام(اختیاری)
  نام خانوادگی(اختیاری)
 

  شماره تماس جهت پیگیری (اختیاری)    
مربوط به اساتید و کارکنان:
 مربوط به دانشجویان:
 مربوط به حوزه
   شماره دانشجویی (اختیاری)
 
     رشته تحصیلی (الزامی)
 *
     ترم (الزامی)  *
 آسیبهای اخلاقی مشاهده شده
 
 


سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6 کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

EDC@medsab.ac.ir