جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
اعضای هیات علمی گروه فیزیک پزشکی و علوم پرتوی


 

 


دکتر سید مهدی زرگریان

دکتر مصطفی رباط جزی 

مدیر گروه

 

 
دکتر سید مهدی زرگریان

دکتر روح الله قهرمانی اصل

دکتر حسن روانسالار

مهندس محمد مهرپویان

دکتر حسن روانسالار

خانم سیده فاطمه آیتی فرد

 

 

دکتر سید مهدی زرگریان

دکتر پژمان پروهان

 

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir