يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣
دکتر راضیه خسروراد


رشته تحصیلی: روانشناسي

مرتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیئت علمی گروه آموزش سلامت

آدرس: دانشکده بهداشت

تلفن:

05144018357

 

فکس:

پست الکترونیک: KhosroradR@medsab.ac.ir

صفحه شخصی:

رزومه: انگلیسی

   دانلود : cv_khosrorad.pdf           حجم فایل 662 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir