يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
علی اوغازیان

علی اوغازیان
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: مربی

سمت: عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

آدرس: دانشکده بهداشت

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک:aoghazyan@yahoo.com

صفحه شخصی:

رزومه

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir