سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
مرجان وجدانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: مربی

سمت: عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

آدرس: دانشکده بهداشت

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: vejdanim@medsab.ac.ir

صفحه شخصی:

رزومه:

   دانلود : Resume96.vejdani.pdf           حجم فایل 428 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir