پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
محمدعلی یعقوبی فر

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: مربی

سمت: عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

آدرس: دانشکده بهداشت

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: YaghobifarM@medsab.ac.ir

صفحه شخصی:

رزومه:

   دانلود : 1_32_36_yaghobi_far.pdf           حجم فایل 418 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir