سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
علی اصغرخسروآبادی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: مربی

سمت: مدیر گروه بهداشت عمومی

آدرس: دانشکده بهداشت

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: KhosroabadiA@medsab.ac.ir

صفحه شخصی:

رزومه:

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir