چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
یاسر تبرائی

رشته تحصیلی: آمار زیستی (دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی)

مرتبه علمی: مربی

سمت: عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

آدرس: دانشکده بهداشت

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: TabarraeeY@medsab.ac.ir

صفحه شخصی:

رزومه:

   دانلود : 1_32_99_cvqom.pdf           حجم فایل 1956 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir