يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
دکتر محمدحسن رخشانی

رشته تحصیلی: آمار زیستی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

آدرس: بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه آمار و اپیدمیولوژی

 

پست الکترونیک: RakhshaniMH@medsab.ac.ir

 

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

طرح دوره و درس رشته ها:

طرح دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای

طرح درس کارشناسی بهداشت حرفه ای

طرح دوره کارشناسی اتاق عمل

طرح درس کارشناسی اتاق عمل

طرح دوره کارشناسی بهداشت محیط

طرح درس کارشناسی بهداشت محیط

 طرح دوره پزشکی

طرح درس پزشکی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir