شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٣
دکتر علیرضا قربانی

رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت

مرتبه علمی: استادیار

سمت: هیات علمی گروه بهداشت عمومی

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: ghorbania1@medsab.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی
   دانلود : Cv._ghorbani.pdf           حجم فایل 353 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir