هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
اطلاعیه

قابل توجه همکاران شرکت کننده در آزمون پذیرش دانشجو از میان کارکنان

تاریخ برگزاری آزمون روز پنج شنبه 96/10/21 تعیین شده است.

 

   دانلود : عمومی_امداد.rar           حجم فایل 5254 KB
   دانلود : عمومی_نجات.rar           حجم فایل 2535 KB