• وبینار در خصوص اختصاص تسهیلات فناورانه معاونت تحقیقات

  • جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی

  • خبرنامه علم سنجی و مقالات مهرماه 1399 پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه

  • پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در راستای کاهش معضلات مبارزه با مواد مخدر

  • فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK)