• وبینار آموزشی سیستماتیک ریویو

  • برگزاری وبینار پاسخگویی اجتماعی

  • عناوین کارگاه های سال 1400
    برنامه برگزاری حدود 40 کارگاه آموزشی در سال 1400

  • برگزاری کارگاه "طراحی پرایمر" مورخ 18/3/1400توسط مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی

  • پیام تبریک معاون تحقیقات و فناوری به مناسبت روز بزرگداشت مقام استاد