• پیام تسلیت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در پی درگذشت پدر دکتر مسلم رئیس دانشگاه

  • توسعه و تقویت مشارکت در پژوهش های بین المللی

  • پذیرش دانشجو در دو رشته دکترای تخصصی طب سنتی و بهداشت محیط

  • بازدید ارزیابان معاونت علمی ریاست جمهوری از مرکز نوآوری

  • دسترسی به سامانه مشابهت یاب