• توزیع سبد کالای کارکنان شاغل در پردیس دانشگاه

  • فراخوان طرح های پژوهشی مرتبط باCOVID 19

  • شیوه نامه اجرایی گرنت جوانه اولین فراخوان طرح جوان

  • تشکر صمیمانه رهبر انقلاب از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا

  • ضد عفونی ساختمان ها و محیط پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
    روابط عمومی معاونت های آموزشی، تحقیقات و فناوری از ضدعفونی ساختمان‌ها و محیط این دانشگاه به‌ منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.