جمعه ٠٣ اسفند ١٣٩٧
منو اصلی

خانه بهداشت دهنه شور در سال 1378 تاسیس شده و در سال 1372 با دو بهورز شروع به کار نموده است ,تعداد 202خانوار در ان سکونت دارند و جمعیت ان 788 نفر می باشد.

فاصله خانه بهداشت دهنه شور از مرکز بهداشت درمانی مشکان 8 کیلومتر میباشد که این مسیر بصورت جاده خاکی می باشد.این خانه بهداشت 1روستای قمر را تحت پوشش خود داده است. 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه