تماس با ما

اعلانات

 

اطلاعات تماس واحد بهداشت حرفه ای:

آدرس ما:

سبزوار --- خیابان طالقانی --- نرسیده به میدان شهید فهمیده ---مرکز بهداشت شهرستان

واحد بهداشت حرفه ای (ساختمان 1--اتاق 112 و 113)

کد پستی :9617684155 

تلفن:

  (051)   44645520----44645200---44645620--- 44656101-6

داخلی  284 (کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ) و  255  (کارشناسان بهداشت حرفه ای )

فاکس

44645136(051)

سایت:

صفحه بهداشت حرفه ای در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار


 وبلاگ مهندسی بهداشت حرفه ای سبزوار