استفاده از اطلاعات

 

استفاده از اطلاعات (use of information)

«اطلاعات زير بناي هر سيستم داراي استاندارد و كيفيت است»

با معرفي حاكميت باليني جهت اجرا  به نظام سلامت انگليس در سال 1998 ، كيفيت ، بعنوان محور اصلاحات قلمداد شد. هدف اصلي حاكميت باليني، يكپارچه نمودن كليه فعاليتهاي مؤثر بر مراقبت  بيمار  در يك استرتژي واحد و يگانه بوده كه مشتمل بر ارتقاء كيفيت اطلاعات ، بهبود همكاري ، كار گروهي و يكسان سازي نحوه ارائه خدمات سلامت و طبابت مبتني بر شواهد است . بدیهی است که هر سازمانی به منظور نشان دادن بهبود کیفیت، نیازمند اطلاعات مناسب است . اطلاعات خوب برای برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت و ارزیابی خدمات ضروری است.

زماني كه اطلاعات از صحت كافي برخوردار نبوده و نيز تلاشي براي بهبود اطلاعات انجام نمي شود ، استفاده و بكارگيري آنها نيز با مشكل مواجه شده و نارسايي عمده اي در سيستم ايجاد مي نمايد كه همانا عدم تمايل كادر باليني به جمع آوري اطلاعات است .

Greighton & Nichollos  (2001) در خصوص كار با اطلاعات باليني موارد ذيل را متذكر مي شوند :

  • كل كادر باليني را در اتخاذ تصميم مرتبط به نوع داده اي كه قرار است جمع آوري شود، مشاركت دهيد .
  • از آگاهي مناسب كادر باليني در ارتباط با دلايل جمع آوري اطلاعات مطمئن شويد .
  • كادر باليني را در خصوص فوايد اطلاعات جمع آوري شده در جهت ارتقاء خدماتشان آگاه نماييد .
  • اطلاعات را در فواصل زماني طولاني جمع آوري نماييد تا تغيير آن در طي زمان (روند) مشخص شود .
  • در تفسير تفاوتها و درك روند مهارت لازم را كسب نماييد

لذا بديهي است كه به منظور راه اندازي و استقرار مطلوب برنامه حاكميت باليني نیز ،  نياز مند اطلاعات به روز ، صحيح و با كيفيت مناسب جهت ايجاد زير ساخت ها و امكان پايش مستمر وضعيت بر اساس  استانداردها و ارزيابي و الگو گيري از بهترين خدمات هستيم.  .بخش كليدي حاكميت باليني استفاده از اطلاعات باليني است كه شامل مراحل جمع آوري ، ذخيره ، تجزيه و تحليل و استفاده از آن است . به زعم ما، داده ها (data) بيشتر به مفهوم اعداد و ارقامي است كه مستقيماً مرتبط به خدمات باليني مي شود و اطلاعات (information) ، داده هايي هستند كه تفسير شده و در هنگامي كه از كيفيت ارائه خدمات بحث مي شود حائز اهميت و سودمند هستند . لذا برای موفقیت در برنامه حاکمیت بالینی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم که اطلاعات کاملاً صحیح بوده و بادقت و اطمینان تولید و تفسیر شده باشند .

 كيفيت داده ها بر اثربخشي اطلاعات تأثیر گذار است. منظور از داده هاي با كيفيت بالا ، داده هايي است كه  كامل ، صحيح ، مرتبط ، قابل دسترس و به روز  باشد . بهبود در نحوه جمع آوری اطلاعات ، مدیریت و استفاده از اطلاعات در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بالینی به بیماران و پایش مستمر و ارزشیابی خدمات،  مؤثر است .

نظام اطلاعات باليني که متخصصان نظام بهداشت و درمان در سطح کلان و یا در یک بیمارستان به آن نياز مبرم داشته و آنان را قادر به مديريت و بازنگري كيفيت خدمات ارائه شده مي نمايد، بعنوان نظامي محسوب می شود كه محتوي كليه اطلاعات مديريتي ، دموگرافيك و فردي مرتبط به كاركنان سلامت براي ارائه خدمات مبتني برشواهد به بيماران در هر زمان و هر كجا است . نظام یکپارچه اطلاعاتی  که مبین نیازهای اطلاعاتی بیماران و کارکنان بالینی است، برای برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت و ارزیابی خدمات سلامت  ضروری است . نظام اطلاعاتی خوب و مطلوب، به کارکنان جهت شناسایی منابعی که به آن نیازمندند و فرآیند های مؤثر و تعیین پیامدها و نتایج، کمک می نماید . نظام اطلاعاتی خوب همچنین به متخصصان سلامت در تعیین اطلاعات برای پژوهش ها ، ممیزی ، اثربخشی بالینی و تدوين راهنماهای بالینی کمک می‌نماید .

به طور مثال ، محوريت بيمار و ايمن بودن او از خطرات احتمالي يكي از محور هاي حاكميت باليني است. اطلاعات مرتبط با اين محور چه مي‌تواند باشد و چگونه جمع آوري و ثبت مي شود؟ 

 موارد زير مي تواند به سووالا ت ما پاسخ دهد:

1- تعريف و طبقه بندي مشخص از وقايع ناخواسته و خطاهاي محتمل به ويژه وقايع ناگوار .

2- وجود فرآيند مستند شده نحوه ثبت ، گزارش دهي، بازخواني و تحليل خطا .

3- وجود فرم گزارش‌دهی داوطلبانه خطا و دسترسی به آن برای کلیه پرسنل بالینی و یا دسترسی آنلاین به آن .

4- وجود فرم شکایات و نظرات بیماران و دسترسی به آن برای کلیه بیماران و یا دسترسی آنلاین.

5-   وجود فرم اقدامات پس از وقوع وقایع ناخواسته و خطاهای پزشکی.

6-   شناسایی و استفاده از شاخص های ایمنی بیمار در واحدها .

7-   قابلیت استخراج اطلاعات ایمنی بیمار از داده های HIS بیمارستان.

8- وجود فرم رضایت سنجی از بیمار حین بستری و پس از آن که توسط خود بیمار تکمیل می شود .

9- امكان دسترسي آنلاين يا كتبي بيماران براي انتقال تجربيات خود از سير درمان بيماري و رخداد هاي دوره بستريشان.