سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

قابل توجه اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


با عنایت به برگزاری ادامه بخش آموزشی طرح ضیافت اندیشه استادان؛
(8ساعت کلاس اخلاق پزشکی با حضور دکتر خویی در روزهای4شنبه و 5شنبه مورخ 27 و 28 مهرماه در پردیس دانشگاه)،
اساتید محترمی که امکان حضور در دوره دماوند را نداشته و تمایل به حضور در ادامه برنامه را دارند،می توانند با فراگیری مطالب4جلسه قبل که در قالب فایل صوتی در سایت نهاد دانشگاه بارگذاری شده ، در آزمون آنلاین مربوطه در روز شنبه23مهر-ساعت21 الی 21:30(در سایت نهاد)شرکت نمایند و ضمن کسب امتیاز دو ساعت از دوره قبل،مجوز حضور در ادامه برنامه را کسب نمایند.
اساتید حاضر در دوره دماوند نیز امکان حضور در ادامه برنامه را به 09151740352 اعلام فرمایند.

 

جلسه اول اخلاق

جلسه دوم اخلاق

جلسه سوم اخلاق

جلسه چهارم اخلاق

 

شرکت در آزمون 23 مهرماه