راهنمای صدور گواهی ولادت

 

پدر و مادر نوزاد روز بعد از تولد نوزاد می توانند با به همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر بین ساعت 12-10:30  به واحد صدور گواهی ولادت که در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است مراجعه نمایند.


ساعات مراجعه: همه روزه به جز ایام تعطیل بین ساعت 12 - 10:30

تماس تلفنی: 44238100 داخلی (207)