راهنمای نوبت دهی سونوگرافی و رادیولوژیراهنمای نوبت دهی واحد سونوگرافی

پذیرش بیماران همه روزه به جز روز های تعطیل از ساعت 10:00- 08:00 و 12:00 الی 14:00 توسط منشی سونوگرافی انجام می پذیرد و متخصص سونوگرافی از ساعت 10:00 الی 12:00 در بیمارستان حضور دارد. بقيه ساعات شبانه روز اين بخش به صورت آنكال جهت انجام سونوگرافي هاي اورژانس درخدمت بیماران می­ باشد.


 

راهنمای نوبت دهی واحد رادیولوژی

مراجعین محترم می توانند جهت اخذ نوبت به منشی واحد مراجعه و پس از پرداخت تعرفه دولتی مشخص شده و دریافت آموزش و آمادگی های لازم جهت انجام رادیوگرافی، خدمت مورد نظر را طبق زمان تعیین شده دریافت نمایند.

ساعت کاری واحد همه ی روزهای هفته به جز روز های تعطیل از ساعت 19:30- 7:30 و در روزهای جمعه ساعت 13:30-7:30 می باشد و تا 7:30 روزر بعد این بخش به صورت آنكال درخدمت بیماران می ­باشد.


گرافی های رنگی شامل: معده، اثنی عشر، بلع باریوم، ترانزیت روده باریک و باریوم انما که همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 11 تا 13 و عصرها از ساعت 17 الی 19  انجام می گیرد.
لازم به ذکر است رادیوگرافی­ های رنگی با تعیین وقت قبلی و در زمان حضور متخصص رادیولوژی انجام می ­شود.