دسترسی سریع
جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
 ١١:٥٩ - چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:١٣ - چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:٠٧ - چهارشنبه ١٩ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١١:٤٥ - سه شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مدیر امور هیات علمی دانشگاه اعلام نمود؛
آگهی جذب عضو هیات علمی طرح تعهد خدمت
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد در رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل یک نفر را در قالب نیروی هیأت علمی طرح تعهد خدمت جذب نماید.
 ١١:٤٣ - دوشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>