فرم نظرسنجی ارباب رجوع در راستای طرح تکریم (حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه)
کاربر گرامی لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.
عنوان واحد
نام واجد مراجعه:
علت مراجعه:
میزان رضایت شما از خدمات ارایه شده چقدر است؟ بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
در صورت نارضایتی علت نارضایتی شما کدام است؟
سایر موارد:
علت مراجعه مکرر به دستگاه کدامیک از موارد زیر است؟
سایر موارد:
نحوه برخورد کارکنان چگونه بوده است؟ بسیار مطلوب مطلوب متوسطنامطلوببسیار نامطلوب
اسامی کارکنانی که مناسبترین برخورد را داشته اند؟
اسامی کارکنانی که نامناسب ترین برخورد را داشته اند ( با ذکر علت) ؟
پیشنهاد خود را جهت بهبود امور بفرمایید:
لطفا در صورت تمایل ایمیل خود را وارد نمایید:
کد امنیتی:
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*