دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 1365 با تأسيس دانشكده پرستاري و مامايي كار خود را آغاز نمود و در سال 1370 به دانشكده علوم پزشكي ارتقاء يافت. این دانشكده در سال 1374 با جداشدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد به طور مستقل با دو رشته كارداني مامایی و  كارشناسي پرستاری و با 8 عضو هيأت علمي به كار خود ادامه داد.

در سال 1387 همزمان با دور دوم سفر رياست محترم جمهوري وقت، مطالعات اوليه براي بررسي ارتقاء دانشكده به دانشگاه آغاز شد و پس از موافقت با تأسيس سه دانشكده پرستاری و مامايي، پيراپزشكي و بهداشت، و نیز آموزشي شدن بيمارستان هاي واسعي و شهيدان مبيني، بخش هاي تخصصي و فوق تخصصي آي سي يو نوزادان، دياليز، ام آرآي، سي تي اسکن اسپيرال و آنژيوگرافي راه اندازي شد. این دانشکده در اردیبهشت ماه سال 1387 با مصوبه شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ارتقاءيافت. همچنين در همان سال با تأسیس دانشكده پزشكي با ظرفيت پذيرش 20 دانشجوموافقت گردید. در حال حاضر، این دانشگاه دارای چهار دانشكده پزشكي، پيراپزشكي، بهداشت و پرستاري و مامايي و نیز 21 رشته (رشته كارداني فوریت های پزشکی، 14 رشته كارشناسي، 5 رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دكتراي حرفه اي) و حدود 1700 دانشجو و 120  عضوهيأت علمي می باشد. در راستای توسعه دانشگاه، احداث و تکمیل بلوک B دانشکده پیراپزشکی ، پزشکی و  مجتمع ورزشی  با زیر بنای بالغ بر 11500 مترمربع در پردیس دانشگاه در حال اجرا می باشد؛ همچنین اخذ مجوز دانشکده پرستاری جوین از شورای گسترش وزارت متبوع در شرف نهایی شدن می باشد.

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در حوزه درمان، با راه اندازی بخش جراحی قلب باز ، بخش رادیو تراپی، بخش شیمی درمانی، بخش طب هسته ای و در آینده نزدیک با افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه افتخار خدمتگزاری بیشتر را برای شهروندان به ارمغان خواهد آورد.  لازم به ذکراست این دانشگاه دارای 5 بیمارستان با 600 تخت مصوب و 13 پایگاه اورژانس جاده ای و 5 پایگاه اورژانس شهری و نیز دارای 193 خانه بهداشت و 37 مرکز بهداشتی درمانی و حدود 3000 پرسنل می باشد.

امید داریم این دانشگاه با تلاش مضاعف و در راستای رسالت خویش بتواند گام های اثر بخشی را بردارد و سبب ارتقاء شاخص های سلامت در شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن بردارد.