پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
عنوان
عنوان

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، در راستای به روز رسانی تحقیقات بین رشته‌ای و ایجاد بستری مناسب به ‌منظور برقراری ارتباط  موثر بین رشته‌های فنی و مهندسی و رشته‌‌های علوم پزشکی و همچنین تلاش برای صنعتی ساختن پروژه‌های تحقیقاتی به همت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در بهمن 1391 پس از پیگیری‌های مداوم دکتر جواد حدادنیا، معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سیزوار، ایجاد شده است.

عنوان
عنوان