١٩:٤٠ - يکشنبه ٦ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
درراستای خدمات رسانی مطلوبتربه بیماران ومراجعین
هم اندیشی با سرپرستاران ومسئولین واحدها ومنشی های بخش های درمانی مرکز آموزشی درمانی امدادشهیددکتر بهشتی درمانی امداد شهید دکتر بهشتی
هم اندیشی با سرپرستاران ومسئولین واحدها ومنشی های بخش های درمانی مرکز آموزشی درمانی امدادشهیددکتر بهشتی درخصوص چالش ها وبررسی کسورات سازمان های بیمه گر وافزایش رضایتمندی مصدومین وبیماران برگزارشد.
 ١١:٢١ - پنج شنبه ٣ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی مرکزآموزشی ودرمانی امدادخبر داد:
نشست وهم اندیشی مجموعه ی مدیریت مرکزآموزشی ودرمانی امداد شهید بهشتی بامشاور رییس دانشگاه ورییس مرکز مطالعات استراتژیک ومدیر درمان دانشگاه
نشست وهم اندیشی مجموعه ی مدیریت مرکزآموزشی ودرمانی امداد شهید بهشتی با دکتر شوریده یزدی مشاوررییس دانشگاه و رییس مرکز مطالعات استراتژیک و دکتر فهیمی مدیر درمان دانشگاه در محل سالن اجتماعات و بازدید از برخی فضاهای آماده مرمت وتجهیز بیمارستان انجام شد.
 ١٠:٤٨ - پنج شنبه ٣ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
درراستای خدمات رسانی مطلوبتربه بیماران ومراجعین
نشست وهم اندیشی مجموعه مدیریت باپرستاران اورژانس مرکز آموزشی ودرمانی امداد شهید بهشتی
مجموعه ی مدیریتی بیمارستان درنشست وهم اندیشی با پرسنل وپرستاران اورژانس مرکز آموزشی ودرمانی امداد شهید بهشتی حضوریافتند.
 ١٣:٢٩ - دوشنبه ٣٠ آبان ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١١:٣٣ - شنبه ٢٨ آبان ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>