دسترسی سریع
پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١
En


New Page 1

واحد

کارمند

شماره تلفن1

شماره تلفن2

فکس

شماره موبایل

معاون تحقیقات و فناوری

آقای دکتر ساقی

44018101

 

44018102

 

مسئول دفتر معاونت تحقیقات

آقای درویشی

44018101

44018100

44018102

 

مدیر پژوهش

آقای دکتر فلاحی

44018103

     

مدیر توسعه فناوری

آقای دکتر رستگار

44018105

     

مدیر مرکز رشد

آقای دکتر ساقی

44018104

     

مسئول واحد علم سنجی

خانم دکتر فیض آبادی

44018121

     

فناوری اطلاعات

آقای مهندس داورپناه

44018111

     

کارشناس کمیته اخلاق

خانم آران

44018115

     

مرکز تحقیقات سالمندی

خانم گودرزیان

44018131

     

کارشناس واحد انتشارات کتاب

خانم مشکانی

44018117

     

دفتر مجله

خانم دکتر یزدی مقدم - خانم خسروجردی

44018122

     

مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم داوری نیا

44018367

     

کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم میرچولی

44018356

     

کارشناس طرحها

خانم ابراهیمی

44018125

     

مسئول سامانه پژوهان

خانم مشکانی

44018117

     

واحدطرح ها

خانم محمودآبادی

44018125

     

مدیر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آقای دکتر گودرزی

44018383

     

مرکز تحقیقات لیشمانیوز

آقای جواهری

44018383

     

مسئول کتابخانه

آقای کوشا

84018144

     

سایت و سالن مطالعه

سایت و سالن مطالعه

44018133

     

میز امانت کتابخانه

خانم سالاری

44018145

44018146

   

حسابداری معاونت تحقیقات

خانم وحدتی

44018116

     

کارشناس پژوهش

کارشناس پژوهش

44018489

     

مسئول مرکز تحقیقات کوهورت

خانم خسروجردی

44011126

44011137

   

آبدارخانه تحقیقات

آقای رجایی

44018109

     

آبدارخانه کتابخانه

آبدارخانه کتابخانه

44018109

     

نگهبانی

نگهبانی بلوک A

44018480