1.      تهیه و ارائه استاندارد های لازم و به روز جهت خرید سخت افزار، ماشین های اداری و تجهیزات شبکه

 2.      درخواست تامین تجهیزات مورد نیاز و مصرفی جهت واحد زیرساخت و شبکه

 3.      آنالیز فنی و پیشنهاد مشخصات تجهیزات سخت افزار و شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

 4.      بررسی قراردادهای حوزه زیرساخت و شبکه و شركت در جلسات مناقصه مربوطه

 5.      شناسایی شركت های توانمند جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات

 6.      بازدید دوره ای از واحد های تابع جهت بررسی وضعیت رایانه ای آنها و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

 7.      مطالعه و تحقیق در مورد فناوری و تکنولوژی های جدید رایانه ای و بومی سازی آن در بستر دانشکده

 8.      ايجاد شبكه محلی امن در كليه واحدهاي دانشکده

 9.      برقراري و حفظ امنيت داده ها و تجهيزات شبكه از قبيل ، سويچ ها و راديو ها و ...

 10.  ايجاد بستر اینترانت و اينترنت با پهناي باند و سرعت كافي در كليه واحدهاي دانشکده

 11.  برطرف نمودن مشكلات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه، سخت افزار و ماشین های اداری دانشکده

 12.  حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرورها

 13.  آنالیز فنی و طراحي نقشه جهت ایجاد شبكه هاي LANو WLANو نظارت بر اجراي آن

 14.  تست و تاييد شبكه هاي محلي واحدهاي مختلف دانشکده

 15.  مانیتورینگ، بررسي و كارشناسي كاركرد و اختلالات موجود در شبكه های محلی و بيسيم و رفع عيوب آنها

 16.  بررسی و نظارت فنی بر عملکرد کارشناسان ITو شرکتهای پشتیبانی(سخت افزار، ماشین های اداری و شبکه)و ارائه گزارشات مربوطه به مدیریت

 17.  نظارت و برقراری ارتباطات سخت افزاری دستگاه های کنترل تردد دانشکده

 18.  نظارت ،  برنامه ریزی و برقراری زیرساخت های Voipدانشکده