جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
نوبت دهی اينترنتی

روش های نوبت گیری از درمانگاه ها:

1.       شماره گیری با تلفن همراه-اپراتور همراه اول

*6040*44240020#

2.       از طریق اینترنت به نشانی

http://nobat.medsab.ac.ir

 

3.       از طریق تلفن گویا به شماره    41448